Car Aiwuljlpfnu

Wat na een veroordeling?

Enkele weken na het verstrijken van de beroepstermijn ontvang je een afrekening van de betalen geldboete en kosten. In de meeste gevallen is een afbetalingsregeling mogelijk.

Als je veroordeeld wordt tot een rijverbod, wordt dit betekend door jouw wijkagent en moet je jouw rijbewijs inleveren op de griffie van de politierechtbank die de uitspraak gedaan heeft.

Hieronder vind je de adressen en contactgegevens van de politierechtbanken.

${ activeDistributor.title }

${ activeDistributor.fieldAddress.parts.address } ${ activeDistributor.fieldAddress.parts.number }
${ activeDistributor.fieldAddress.parts.postcode } ${ activeDistributor.fieldAddress.parts.city }