Tarieven

Ereloon

U bepaalt zelf hoeveel u betaalt. Wenst u een resultaatgebonden facturatie, een forfait of een uurloon (eventueel met een maximumcap)? Bij aanvang van de samenwerking wordt bij voorkeur – en in elk geval op verzoek van de cliënt – een overeenkomst opgemaakt met de cliënt.

In deze overeenkomst worden vaste en heldere afspraken gemaakt over de wijze waarop het ereloon en de kosten berekend zullen worden. Het kantoor kiest er in het belang van haar cliënteel meestal voor om forfaitaire (all-in) tarieven aan te rekenen of het ereloon sterk afhankelijk te maken van het bekomen resultaat.

Indien geen van de voorgaande opties gekozen wordt, wordt er gewerkt aan een uurtarief tussen 80,00 en 180,00 euro per uur, onder meer afhankelijk van de specialisatiegraad, de hoogdringendheid en het bekomen resultaat.

Kosten

De kosten omvatten de algemene kantoororganisatie, secretariaat, permanente opleiding, bibliotheek, abonnementen op juridische tijdschriften, wetboeken, juridische databanken, …. In geval van een forfaitaire prijsovereenkomst zijn de kosten inbegrepen in de totale prijs. In het andere geval worden de kosten meestal berekend als een percentage op het ereloon.

Rechtsbijstand (verzekering)

Indien u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering, bijvoorbeeld in het kader van uw autoverzekering, familiale verzekering of brandverzekering worden onze kosten en erelonen ten laste genomen door uw rechtsbijstandverzekering.

Pro Deo – juridische tweedelijnsbijstand

Ons kantoor beschouwt het als een deel van haar maatschappelijke missie om een beperkt deel van haar inspanningen te wijden aan het pro Deo verdedigen van de belangen van cliënten die voor pro deo in aanmerking komen. De absolute voorwaarde hierbij is dat de vordering niet manifest ongegrond is.