Difficult Wrvkakkdzw4
Wat is de correctie bij een snelheidsovertreding?

De vastgestelde snelheid bij een snelheidsovertreding wordt gecorrigeerd met 6 km/u tot een snelheid van 100 km/u en boven 100 km/u wordt de vastgestelde snelheid gecorrigeerd met 6 %.

De correctie bedraagt dus 6 % met een minimum van 6 km/u.


Wanneer moet ik mijn geldboete na een vonnis betalen?

Het kantoor niet-fiscale invorderingen van de Federale Overheidsdienst Financiën (vroeger de dienst penale boeten) stuurt een afrekening binnen de zes tot acht weken na het vonnis.

In de afrekening zit een detail van de boete, (eventueel) de bijdrage voor het slachtofferfonds en de gerechtskosten.

Als je de afrekening niet tijdig kunt betalen, vraag je best zo snel mogelijk een afbetalingsplan aan het kantoor.


Wat is het verschil tussen intoxicatie en dronkenschap?

Wat is het verschil tussen dronkenschap en intoxicatie?

Alcoholintoxicatie betekent dat u meer alcohol in het bloed of de adem heeft dan is toegelaten.

Art. 34 van Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer bestraft het besturen van een voertuig of een rijdier en het begeleiden van een bestuurder met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram (UAL) of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram (promille) aangeeft.

De vraag of u al dan niet strafbaar bent aan alcoholintoxicatie achter het stuur kan dus objectief worden gemeten via een ademanalyse of via een bloedanalyse.

De staat van dronkenschap daarentegen wordt niet wettelijk bepaald maar kan worden omschreven als de toestand van een persoon die dermate onder invloed is van drank is dat hij/zij zijn of haar daden niet meer blijvend beheerst, zonder noodzakelijkerwijs het besef ervan te hebben verloren.

De politie noteert daarom in het PV de uitwendige tekens van dronkenschap zoals het algemeen voorkomen, onzekere gang, bloeddoorlopen ogen, oriëntatie in tijd en ruimte ...

Op basis van deze (subjectieve) vaststellingen van de verbalisanten oordeelt de politierechtbank later of u al dan niet in een strafbare staat van dronkenschap bevond.

Iemand die zich bevindt in strafbare alcoholintoxicatie is dus niet per definitie dronken.

De gevoeligheid (gewenning) aan alcohol kan hierbij van belang zijn, naast lichaamskenmerken, het feit of men al dan niet gegeten heeft, vermoeidheid …