Soort overtreding

Snelheid

Kies de gecorrigeerde snelheid uitgedrukt in km/u.

Alcohol

Resultaat bij de overtreding alcohol (0,09-0,22 mg/UAL)

Dit is geen overtreding (tenzij u professionele bestuurder bent)

Resultaat bij de overtreding alcohol (0,22-0,35 mg/UAL)

Je zult wellicht een onmiddellijke inning van 179,00 euro ontvangen.

Resultaat bij de overtreding alcohol (0,35-0,44 mg/UAL)

Je zult wellicht een onmiddellijke inning van 420,00 euro ontvangen.

Resultaat bij de overtreding alcohol (0,44-0,50 mg/UAL)

Je zult wellicht een onmiddellijke inning van 578,00 euro ontvangen.

Resultaat bij de overtreding alcohol (0,50-0,64 mg/UAL)

Je zult wellicht een minnelijke schikking van 1.600,00 euro krijgen, afhankelijk van de plaats van de overtreding kun je ook voor de politierechtrechtbank gedagvaard worden.

Resultaat bij de overtreding alcohol (0,65 mg/UAL of meer)

Je zult wellicht gedagvaard worden voor de politierechtbank en je zult in principe veroordeeld worden tot een rijverbod en een geldboete. Vul onderstaand formulier in en ontvang een accurate inschatting van jouw rijverbod en geldboete.

Resultaat bij de overtreding alcohol (0,51-0,80 promille)

Je zult wellicht een onmiddellijke inning van 179,00 euro ontvangen.

Resultaat bij de overtreding alcohol (0,81-1,01 promille)

Je zult wellicht gedagvaard worden voor de politierechtbank en je zult in principe veroordeeld worden tot een rijverbod en een geldboete. Vul onderstaand formulier in en ontvang een accurate inschatting van jouw rijverbod en geldboete.

Resultaat bij de overtreding alcohol (1,02-1,15 promille)

Je zult wellicht gedagvaard worden voor de politierechtbank en je zult in principe veroordeeld worden tot een rijverbod en een geldboete. Vul onderstaand formulier in en ontvang een accurate inschatting van jouw rijverbod en geldboete.

Resultaat bij de overtreding alcohol (1,16-1,49 promille)

Je zult wellicht gedagvaard worden voor de politierechtbank en je zult in principe veroordeeld worden tot een rijverbod en een geldboete. Vul onderstaand formulier in en ontvang een accurate inschatting van jouw rijverbod en geldboete.

Resultaat bij de overtreding alcohol (1,50 promille of meer)

Je zult wellicht gedagvaard worden voor de politierechtbank en je zult in principe veroordeeld worden tot een rijverbod en een geldboete. Vul onderstaand formulier in en ontvang een accurate inschatting van jouw rijverbod en geldboete.

Resultaat bij de overtreding alcohol (bloedanalyse geweigerd)

Je zult wellicht gedagvaard worden voor de politierechtbank en je zult in principe veroordeeld worden tot een rijverbod en een geldboete. Vul onderstaand formulier in en ontvang een accurate inschatting van jouw rijverbod en geldboete.

Resultaat bij de overtreding snelheid

Resultaat bij de overtreding vluchtmisdrijf

Je zult wellicht gedagvaard worden voor de politierechtbank en je zult in principe veroordeeld worden tot een rijverbod en een geldboete. Vul onderstaand formulier in en ontvang een accurate inschatting van jouw rijverbod en geldboete.

Resultaat bij de overtreding rood licht

Je kunt in principe een onmiddellijke inning van 174,00 euro (of een minnelijke schikking van 235,00 euro) krijgen. Afhankelijk van de plaats van de overtreding kun je ook gedagvaard worden voor de politierechtbank en in principe veroordeeld worden tot een rijverbod en een geldboete. Vul onderstaand formulier in en ontvang een accurate inschatting van jouw rijverbod en geldboete.

Resultaat bij de overtreding drugs

Je zult wellicht gedagvaard worden voor de politierechtbank en je zult in principe veroordeeld worden tot een rijverbod en een geldboete. Vul onderstaand formulier in en ontvang een accurate inschatting van jouw rijverbod en geldboete.

Resultaat bij andere of meerdere overtredingen

Indien jouw overtreding niet tussen de mogelijkheden staat, of als je meerdere overtredingen begaan hebt, vul je best onderstaand formulier in en om een accurate inschatting van jouw geldboete en eventueel rijverbod te ontvangen.


Een onmiddellijke inning of minnelijke schikking wordt verhoogd met een administratieve toeslag van 9,06 euro, een betalingsbevel wordt verhoogd met 25,95 euro administratiekosten.

Contactgegevens

Wij raden wij je aan om onmiddellijk het PV door te sturen indien je betrokken was bij een ongeval of minder dan twee jaar houder bent van een definitief rijbewijs of professionele bestuurder bent of in de voorbije drie jaar veroordeeld werd voor een zware verkeersovertreding.